dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali, wspólnoty mieszkaniowe w formie uchwały powołują jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Za pełnienie wyżej wymienionej funkcji wspólnoty mieszkaniowe ustalają wynagrodzenie dla członków zarządu.

W praktyce członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymują wynagrodzenie w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie.

Podstawową zasadą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest powszechność opodatkowania, która polega na tym, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 updof zwolnieniem z opodatkowania zostały objęte jednak diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

 

W orzecznictwie i doktrynie utrwalił się pogląd, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych.

Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, składów Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji Wojewódzkich Komisarzy Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu.

W związku z powyższym wypłacane kwoty z tytułu członkostwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Członkowie zarządu uzyskujący dochody w postaci diet z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie korzystają więc ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zatem zakwalifikować jako „przychód z innego źródła” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, nie odpowiada ono bowiem definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 updof. Wynagrodzenia tego nie można również uznać za należność z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, skoro podstawą pełnienia obowiązków jest wybór, a nie umowa. Zgodnie z art. 13 pkt 7 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest przychodem zdefiniowanym w wyżej wymienionym art. 13 pkt 7 updof, gdyż wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy przychodów członków zarządu osób prawnych. Wyżej opisane wynagrodzenie nie jest również przychodem określonym w art. 12 updof, który definiuje przychody z wynagrodzenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 12 ust. 4 updof jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. W związku z tym wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako „przychód z innych źródeł”, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 updof.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że skoro wypłacane członkom zarządu wspólnoty wynagrodzenia nie są świadczeniami określonymi w art. 13 oraz w art. 12, nie można również zastosować kosztów przewidzianych przez ustawodawcę dla wyżej wymienionych źródeł przychodów, to jest dla przychodów wymienionych w art. 13 – kosztów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 i 5, a dla przychodów wymienionych w art. 12 – kosztów określonych w art. 22 ust. 2 updof.

Zatem w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma także obowiązku w ciągu roku wpłacania zaliczek na podatek od tego wynagrodzenia, nie ma też obowiązku składania w organie podatkowym deklaracji PIT. Po upływie roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Kwoty wykazane w informacji PIT-8C podatnik ma obowiązek uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, łącząc z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Reasumując, wynagrodzenia otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej powołanych na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali, do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Beata Witkowska
www.podatki.biz.pl

dodaj komentarz
śledź artykuł
Zdjęcie użytkownika Jan Nowacki
Komentarzy: 26
Dodano: 2011-04-07 01:29:38
Mogę podać jak to jest w mojej wspólnocie.
Własciciele uchwalili (przyjeli uchwałę) o wysokosci rocznego wynagrodzenia zarzadu. Wynagrodzenie to jest ujęte w rocznym planie
finansowym. Uchwalone koszty zarządu dzielone są przez ilość osób w zarządzie i administrator kwartalnie przelewa przjęte przez wspólnotę wynagrodzenie. Na koniec roku każdy członek zarządu otrzymuje PI-8 i rozlicza się w urzędzie skarbowym. Wiem że niektóre wspólnoty różnicują wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków.
     
Dodano: 2011-04-06 14:31:24
Witam. Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiadająca Zarząd, który do tej pory nie pobierał żadnych środków z tytułu pełnienia swych funkcji oraz administratora budynkiem(Zarządcę posiadajacego licencję), który co miesiąc wystawiał fakturę za sprawowanie zadań związanych z administrowaniem budynkiem (sprawy przeglądów, finansowo - ksiegowe, podatki, ubezpieczenia, itp.) może uchwalic dodatkowo wynagodzenia dla członków zarządu? W jaki sposób to zrobi i jak określic stawki - za godz. czy ryczałtowo?
     
Portal Wspolnotamieszkaniowa.pl www.www.wspolnotamieszkaniowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkolenia | dokumentacją prac konserwacyjnych | przejmowanie nieruchomości od dewelopera w zarządzani | szkolenia dla zarządców