dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
ABC Wspólnoty Mieszkaniowej
Dwa sposoby na odwołanie zarządu wspólnoty

Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właścicieli, żeby odwołać zarząd, z którego nie są zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić

Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali (dalej ustawa). Właściciele mogą go zatem: powierzyć w formie aktu notarialnego osobie fizycznej (na przykład posiadającej licencję zarządcy) lub prawnej (na przykład deweloperowi, spółdzielni, towarzystwu budownictwa społecznego) lub też wybrać zarząd w zwykłej uchwale spośród osób fizycznych.Odwołanie zarządu

Do odwołania zarządu (lub niektórych jego członków) potrzebny jest projekt uchwały. Przekazuje się go zarządowi, by dołączył go do zawiadomienia o zebraniu rocznym, które rozsyła właścicielom.Trzeba też pamiętać, że podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wcześniej.Zdarza się, że właściciele są w konflikcie z zarządem i obawiają się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porządku obrad. Zarząd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli jednak się na to zdecyduje, to właściciele mogą przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – bez udziału zarządu.Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r. Określił, że uchybienia formalne dotyczące trybu podjęcia uchwały o odwołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być podstawą uchylenia jej przez sąd, jeśli nie miały wpływu na treść tej uchwały. Członkowie wspólnoty mogą w każdej chwili odwołać zarząd lub poszczególnych jego członków, podejmując stosowną uchwałę. Nie muszą też podawać przyczyn odwołania.Tylko u notariusza

Zarząd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym (art. 18 ustawy). Taką właśnie formę powinna mieć uchwała o odwołaniu. Odwołanie wybranego zarządu nie wymaga natomiast wizyty u notariusza.Wiele wspólnot oprócz wybranego zarządu ma jeszcze firmę zarządzającą. Zatrudnia ją wybrany zarząd na podstawie stosownej umowy.Jeżeli właściciele są niezadowoleni z jej pracy, to swoje zastrzeżenia powinni kierować bezpośrednio do zarządu. Na ich wyraźne polecenie (w formie uchwały) powinien on rozwiązać umowę z nieodpowiednią firmą.W trakcie rocznego zebrania wspólnota ocenia pracę zarządu i udziela absolutorium lub nie.Udzielenie absolutorium jest formą akceptacji przez właścicieli lokali działalności zarządu w danym roku i jednocześnie przyzwoleniem na dalsze sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną.Czasami właściciele mylnie uważają, że nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarządu.Tak nie jest. Do tego niezbędna jest odrębna uchwała odwołująca.Głosuje się udziałami

Wszyscy właściciele uczestniczą w głosowaniu (nawet jeśli nie byli na rocznym zebraniu). Głosują udziałami.Jeżeli na zebraniu nie ma wszystkich, do nieobecnych wysyła się zawiadomienie o kontynuacji głosowania nad projektem uchwały do określonej daty w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wtedy członkowie zarządu zbierają głosy, chodząc od lokalu do lokalu, a następnie sporządzają protokół, który dołącza się do protokołu z rocznego zebrania.

 

 Źródło: Rzeczpospolita

dodaj komentarz
śledź artykuł
Zdjęcie użytkownika Iwona Kempa
Komentarzy: 2
Dodano: 2011-03-30 22:53:54
Bardzo dziękuje za pomoc Panie Janie
     
Zdjęcie użytkownika Jan Nowacki
Komentarzy: 26
Dodano: 2011-03-30 00:44:03
Pani Iwono proszę spokojnie przeczytać powyższy artykuł w którym jest napisane jak
odwołuje się firmę zarzadzającą.
     
Zdjęcie użytkownika ireneusz jakubowski
Komentarzy: 195
Dodano: 2011-03-27 07:59:56
Panie Janie Nowacki, czy autor artykułu Pan Kazimierz Michalak napisał, iż ich Zarząd wywodzi się z grona właścicieli lokali tej nieruchomości. Oczywiście że nie. Czy podał, iż żaden z nich nie posiada licencji. Nie!
Może być tak, iż zarząd wywodzi się z grona właścicieli , a oni posiadają licencję zawodową (lub choćby jeden z nich) sam znam takie dwa przypadki.
A na przyszłość, dlaczego Pan zamiast ludziom po ludzku i dobrze , wyczerpująco doradzać, to tylko cwaniak(czy) się Pan? Mało wiedzy? a dużo zarozumiałości?
Natomiast Pani Kempa oczekuje pomocy, a z jej artykułu wynika, iż o WMN nic konkretnego nie, i ma pan teraz szansę wykazać się wiadomościami na forum ... po prostu edukując ją w tym przedmiocie - normy uwl i kc.Ok.
Poczytamy Pana wywodów i ocenimy wiedzę.
Odwagi,
Ireneusz Jakubowski
     
Zdjęcie użytkownika Iwona Kempa
Komentarzy: 2
Dodano: 2011-03-26 20:40:58
Dzień dobry
czy mogę prosić o pomoc. W jaki sposób możemy zmienić zarządzającego? czy musi być uchwała wszystkich wspólników nieruchomoąsci czy wystarczy tylko wypowiedzenie podpisane przez zarząd wspólnoty
     
Zdjęcie użytkownika Jan Nowacki
Komentarzy: 26
Dodano: 2011-03-26 19:22:58
Panie Jakubowski o jakiej Pan komisji pisze.
Komisja rozpatruje skargi na Zarządców posiadających licencję. Pan Michalak pisze o zarządzie składającym się z dwóch osób, awięc
o zarządzie włascicielskim. Osoby wchodzace w skład takiego zarzadu nie muszą posiadać licencji i zadna Komisja Odpowiedzialnosci Zawodowej się nimi nie zajmie. Właściciele mogą i powinni jeśli mają zastrzeżenia do uczciwości członków zarządu odwołać ich z zarządu i powołać nowych.
     
Zdjęcie użytkownika ireneusz jakubowski
Komentarzy: 195
Dodano: 2011-03-26 07:37:55
Panie Kazimierzu Michalak, wg kc (por.normę uwl art.1.2) może udzielić Pan pełnomocnictwa zaufanej osobie fizycznej lub prawnej i jednocześnie takiej, która jest bystra w uwl i rachunkowości (w braku wykonania art.22.3 pkt10 uwl - bo tak większość WMN w tym jeszcze PRL-u funkcjonuje dobrze byłoby znać księgowość).
Zarząd czy Zarządca nie ma prawa odmówić kontroli upoważnionej osobie (może Pan w tym również uczestniczyć - ze swoim pełnomocnikiem), a jeżeli odmówi - to proszę skierować skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy ministerstwie Infrastruktury, myślę że to pomoże.
     
Zdjęcie użytkownika ireneusz jakubowski
Komentarzy: 195
Dodano: 2011-03-26 07:16:31
Sąd Najwyższy w swym orzeczeniu wkroczył w sferę prawa ustawowego i je w taki oto sposób zmodyfikował - jego literalny zapis oraz intencję ustawodawcy. Czy mógł tak postąpić?. Otóż nie. Ale to uczynił. Czy jest to arogancja władzy sądowniczej - nielegalne działanie, jak za PRL? Proszę samemu sobie na to odpowiedzieć.
Oprócz tego, że zarząd zostanie powierzony - w jaki sposób mają być wykonywane istotne czynności zarządu w wewnątrz i na zewnątrz WMN, to strony (tj. Zarząd i WMN) muszą podpisać umowę - zatwierdzić uchwałą nie koniecznie o sposób/zasady wykonywania czynności zarządu, lecz koniecznie o czas, warunki i jakość jej wykonywania (w tym o sankcjach na wypadek nie wykonywania poprawnie warunków umowy - powierzonego zarządu lub w ogóle zaniechania wykonywania powierzonego zarządu). W innym przypadku Zarząd/Zarządca naraża się na sankcje zawodowe np. przed KOZ przy MI.
W przypadku, kiedy Zarząd/zarządca nie wykonuje poprawnie swych czynności np. odmawia wykonania czynności wg art31 lub 32 lub 23 (nie zbiera głosów, nie przyjmuje projektów uchwał i nie poddaje pod głosowanie), bo wg normy uwl tylko On jest władny wszelkie czynności wykonywać za WMN - za jej właścicieli lokali por. to z przepisami w rozdziale 4 uwl, a tylko w jednym przypadku i wymienionym w ustawie za Zarząd/Zarządcę może każdy z właścicieli zwołać co roczne ZOW, jednak absolutnie nie oznacza to, że pozostałe czynności za Zarząd może wykonywać dalej na Zebraniu Rocznym lub dalej, po jego zakończeniu). Jeżeli nie pomogą sankcje z umowy za nieprawidłowe wykonywanie swych obowiązków lub Zarząd zlekceważy je, pozostaje jedynie droga sądowa wg normy i ta cywilno prawna i ta wynikająca z normy uwl wg art. 26.
Ale czynności, wszelkie czynności za właścicieli lokali w danej WMN wykonuje (może je tylko wykonywać) uprawniony zarząd lub
Zarządca.
Ustawodawca winien tak sprecyzować ustawę uwl (w końcu kieruje ją do milionów zwykłych ludzi i w sprawach codziennej ich bytności, a nie do SN czy niższych instancji, aby się razem i na wzajem coraz to inaczej wymądrzały
i wodziły ludzi za nos).
Kto jak kto, ale to właśnie sądy powinny świecić przykładem szanowania prawa, a nie ciągle przepychać się z ustawodawcą, jak ono ma ostatecznie stanowić, albo zgadywać co tak naprawdę ustawodawca ma na myśli, jaką intencję zapisał w danej normie, choć często wypowiada swoja wolę wprost, a sądy tak samo często zmieniają sens literalnego zapisu i robią z ludzi... czy mają ludzi za wałów. Ok.
     
Zdjęcie użytkownika Jan Nowacki
Komentarzy: 26
Dodano: 2011-03-24 23:53:42
Nie ma takiej instytucji która kontroluje zarząd. Prawo kontroli pracy zarządu ma każdy własciciel.Zarząd ma obowiazek udostępnić wszystkie dokumenty materiałowe. Jeżeli sprawy finansowe prowadzi administrator a zarząd podpisuje tylko faktury to dokumenty są u księgowej, ale i tak o udostępnieniu członkom wspólnoty dokumentacji należy zwrócic się do zarzadu.
     
Dodano: 2011-03-24 18:37:57
Jestem właścicielem WM (54rodziny)nasz zarząd składa się z 2-óch osób,działa niezbyt dobrze,nie rozliczyli się za 2009 rok nie udzielono im absolutorium,teraz zwołują zebranie roczne za 2010 rok 1.kwietnia 2011.Mam obawy i wątpliwości co do rozliczania się z właścicielami wspólnoty.W jaki sposób można sprawdzić zarządzanie zarządu,czy istnieje instytucja która skontrolowała by nasz zarząd .Do kogo należy się zwrócić.
     
Zdjęcie użytkownika ireneusz jakubowski
Komentarzy: 195
Dodano: 2010-05-15 11:27:42
1/10 właścicieli posiada już uprawnienia do wnioskowania o zwołanie ZOW - przez Zarząd lub zarządcę danej WMN. Z tego prawa wynika logicznie, iż oprócz Zarządu działającego w imieniu wszystkich właścicieli lokali - OW we WMN, 10% z nich i więcej ma prawo do wnoszenia projektów uchwał pod głosowanie, z art 27 uwl natomiast wynika iż każdy z właścicieli może w dowolnym czasie złożyć swoje wnioski do Zarządu/Zarządcy. Na Zebraniu OW każdy z właścicieli może złożyć wniosek o przyjęcie danego projektu uchwały i poddania go pod głosowanie, wspólnota nad projektami złożonymi przez co najmniej 10% właścicieli lokali łącznie - ma obowiązek głosować (art.27 uwl), natomiast nad projektami uchwal złożonymi przez właścicieli o łącznej sile głosów poniżej 10% może przystąpić do głosowania lub podjąć uchwałę o oddaleniu danego projektu uchwały jako nie uprawnionego do poddania go pod głosowanie z powodu zbyt małego poparcia go przez właścicieli lokali - poniżej 10% siły głosów. Tak należy wg mnie rozumieć te zawoalowane przepisy uwl. OK. Jeżeli zaś chodzi o to czy na Zebraniu OW po zatwierdzeniu porządku Zebrania nie można zmienić projektów uchwał, to wydaje się, że projektów uchwał (ich treści) bez zgody autora nie można zmieniać - jest to logiczne, ale OW zawsze może we wnioskach końcowych (wolne wnioski) zawsze może wprowadzić uchwałą poprawki do nie przyjętej uchwały (chyba ,że pomimo wniosków o modyfikacje danego projektu, właściciele większością przyjęli taki projekt jako uchwałę bez potrzeby jego modyfikacji).

I, znowu wszystko zależy od większości właścicieli lokali ( w dużej wspólnocie mieszkaniowej), licząc ich siłę oddziaływania w kształtowaniu wewnętrznego prawa w odniesieniu do siły posiadanych w danym momencie udziałów przez poszczególne obozy, czy grupy właścicieli. Wszystko zależ od normy i dogadania się na forum ZOW. Nie ma takiego przepisu, aby nie można było na zebraniu zgłaszać wniosków i żądać podjęcia uchwały w dowolnej kwestii, a związanej z nieruchomością wspólną budynku czy gruntu, lub ze sprawą inną jak części wspólne , lecz ściśle związaną (nierozerwalnie) z korzystaniem i rozliczeniami za części wspólne i niebędące takimi częściami budynku lub gruntu por. art. 22.3 pkt 8) uwl, i w ogóle to prawo, jako całość.
     
Portal Wspolnotamieszkaniowa.pl www.www.wspolnotamieszkaniowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: finansowanie inwestycji wspólnot i spółdzielni w warunkach nowej ustawy o termomodernizacji | uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych | wspólnoty mieszkaniowe | certyfikaty energetyczne